FOSCARNET SODIUM - INJECTIE( Foscavir) bijwerkingen, medisch gebruik en geneesmiddelinteracties.

protection click fraud

GENERIEKE NAAM: FOSCARNET NATRIUM - INJECTIE( foss-KAR-net)

MERKNAAM( NEN): Foscavir

WAARSCHUWING: Dit medicijn wordt alleen gebruikt voor cytomegalovirus( CMV) ooginfecties en acyclovir-resistente herpes-infecties.

Verminderde nierfunctie is een ernstige bijwerking veroorzaakt door dit medicijn. Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als u een verandering in de hoeveelheid urine waarneemt. Uw arts moet mogelijk uw dosis aanpassen.

Dit medicijn heeft bij sommige mensen aanvallen veroorzaakt door veranderingen in de bloedchemie( mineralen en elektrolyten).Uw arts kan extra mineralen en / of elektrolyten voorschrijven om epileptische aanvallen te voorkomen.

Het is belangrijk dat u passende hoeveelheden vocht( hydratatie) ontvangt tijdens het gebruik van dit medicijn.

Uw arts zal uw bloed en nieren controleren terwijl u dit medicijn gebruikt.

GEBRUIK: Dit medicijn wordt gebruikt om cytomegalovirus( CMV) ooginfecties( CMV retinitis) bij personen met AIDS te bestrijden. Dit medicijn is een antiviraal middel dat de groei van virussen tegenhoudt. Het beheersen van CMV-retinitis kan het risico op blindheid door de infectie verminderen. Foscarnet wordt soms gecombineerd met een ander antiviraal geneesmiddel, ganciclovir, wanneer de CMV-infectie niet reageert op een van de geneesmiddelen die alleen voor de behandeling worden gebruikt. Dit medicijn wordt ook gebruikt voor de behandeling van herpesinfecties( HSV) die niet reageren op een behandeling met acyclovir( acyclovir-resistent).). Deze medicatie is geen remedie voor CMV- of HSV-aandoeningen. Page 24 24 OT H This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This ThisGebruik dit medicijn alleen voor een aandoening die in deze rubriek wordt vermeld als dit is voorgeschreven door uw zorgverlener. Dit medicijn kan ook worden gebruikt om CMV-ziekte te voorkomen bij patiënten die kankerbehandeling ondergaan( zoals chemotherapie).

HOE TE GEBRUIKEN: Dit medicijn wordt toegediend door injectie in een ader door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg in een ziekenhuis of kliniekomgeving. Als u dit medicijn thuis gebruikt, lees dan alle instructies voor voorbereiding en gebruik van uw zorgverlener. Als u vragen heeft over het gebruik van dit medicijn, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Voordat u dit product gebruikt, moet u het visueel op deeltjes of verkleuring controleren. Als één van beide aanwezig is, gebruik de vloeistof dan niet. Het wordt meestal langzaam toegediend gedurende 1 tot 2 uur met behulp van een infusiepomp. Het te snel infunderen van dit medicijn kan ernstige bijwerkingen tot gevolg hebben. Meng niet met andere medicijnen. Bij het starten van dit medicijn krijgt u 2 tot 3 doses per dag gedurende de eerste 2 tot 3 weken van de behandeling. Deze startperiode wordt 'inductie' genoemd. Als de inductie is voltooid, krijgt u deze medicatie gewoonlijk eenmaal per dag toegediend voor de rest van de behandeling. De dosering is gebaseerd op uw gewicht, nierfunctie, medische toestand en reactie op de behandeling. Om nierschade te voorkomen, is het belangrijk om veel water te drinken tijdens het gebruik van dit medicijn. Vloeistoffen kunnen door ader worden toegediend om ervoor te zorgen dat u genoeg krijgt. Antivirale middelen werken het beste wanneer de hoeveelheid geneesmiddel in uw lichaam op een constant niveau wordt gehouden. Gebruik dit medicijn daarom op gelijkmatige intervallen. Het is erg belangrijk om dit medicijn precies te gebruiken zoals voorgeschreven door uw arts. Te snel stoppen met de behandeling kan resulteren in een ineffectieve behandeling. Gebruik niet meer van dit medicijn of infuseer het vaker of sneller dan door uw arts is voorgeschreven. Uw toestand zal niet sneller verbeteren en u kunt bijwerkingen krijgen. Als huidcontact optreedt, spoel dan met veel water. Als irritatie optreedt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Lees hoe u naalden, medische benodigdheden en ongebruikte medicijnen veilig kunt opslaan en weggooien. Raadpleeg uw apotheker. Gebruik nooit naalden of spuiten opnieuw.

BIJWERKINGEN: Zie ook Waarschuwingssectie. Omdat dit medicijn wordt gebruikt bij patiënten die andere medicijnen gebruiken, is het moeilijk om te bepalen welke bijwerkingen worden veroorzaakt door foscarnet. Misselijkheid, braken, hoofdpijn, diarree, duizeligheid, verlies van eetlust en toegenomen transpiratie zijn gemeld. Als één van deze bijwerkingen aanhoudt of verergert, vertel het dan onmiddellijk aan uw arts of apotheker. Herinner u dat uw arts dit medicijn heeft voorgeschreven omdat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen. Vertel het uw arts onmiddellijk als een van deze onwaarschijnlijke maar ernstige bijwerkingen optreedt: mentale / stemmingsveranderingen( bijv. Depressie, angst), nieuwe visusproblemen, spierkrampen / spasmen, zwakte,snelle ademhaling, onregelmatige hartslag, verandering in de hoeveelheid urine, pijn bij het plassen, vaginale zweren, toevallen, koorts, aanhoudende keelpijn. Op de injectieplaats kunt u roodheid, irritatie of pijn ervaren. Vertel het uw arts als dit gebeurt. Vertel het ook aan uw arts als u tijdens of na de infusie tintelingen of een doof gevoel in de handen of voeten of tintelingen rond uw mond ervaart. Uw arts moet mogelijk uw dosis aanpassen. Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Zoek echter onmiddellijk medische hulp als u symptomen van een ernstige allergische reactie bemerkt, waaronder: uitslag, jeuk / zwelling( met name van het gezicht /tongue/ keel), ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen. Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten opmerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker. In de Verenigde Staten - Vraag uw arts om medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088. In Canada - Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan Health Canada op 1-866-234-2345.

 • HIV AIDS: Mythen en feiten over symptomen en behandelingen

  HIV AIDS Myths and Facts Diavoorstellingfoto's

 • Neem deel aan de HIV / AIDS-quiz

 • Retrospectief AIDS: Pictorial Tijdlijn van de HIV / AIDS-pandemie

  AIDS Retrospectieve Slideshowafbeeldingen

VOORZORGSMAATREGELEN: Vertel uw arts of apotheker voordat u foscarnet gebruikt als u allergisch bent voor het;of als u andere allergieën heeft. Dit product kan inactieve ingrediënten bevatten die allergische reacties of andere problemen kunnen veroorzaken. Neem contact op met uw apotheker voor meer informatie. Voordat u dit medicijn gebruikt, moet u uw arts of apotheker uw medische voorgeschiedenis meedelen, vooral van: leverziekte, nierziekte, uitdroging, lage elektrolyteniveaus( calcium, magnesium, kalium, fosfaat), problemen met het zenuwstelsel( bijv. beslaggeschiedenis), hartaandoeningen. Dit medicijn kan u duizelig maken. Rijd niet, gebruik geen machines of voer activiteiten uit waarvoor u oplettendheid nodig hebt totdat u zeker weet dat u dergelijke activiteiten veilig kunt uitvoeren. Beperk alcoholische dranken. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van dit medicijn bij kinderen omdat ze mogelijk gevoeliger zijn voor de effecten van het medicijn, met name de effecten op botten ontwikkelen. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van dit medicijn bij ouderen omdat ze mogelijk gevoeliger zijn voorde effecten van het medicijn, vooral de effecten op de nieren. Tijdens de zwangerschap mag dit medicijn alleen worden gebruikt als het duidelijk nodig is. Bespreek de risico's en voordelen met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn overgaat in de moedermelk. Vanwege de mogelijke schade aan het kind, wordt het geven van borstvoeding niet aanbevolen.

DRUG INTERACTIES: Uw arts of apotheker is zich mogelijk al bewust van mogelijke interacties met geneesmiddelen en kan u hierop controleren. Begin niet met, stop of verander de dosering van een geneesmiddel niet voordat u eerst met uw arts of apotheker overlegt. Voordat u dit medicijn gebruikt, moet u uw arts of apotheker op de hoogte brengen van alle voorgeschreven en niet-voorgeschreven / kruidenproducten die u mag gebruiken, met name van: geneesmiddelen die mogelijkde nieren beschadigen( bijv. amfotericine B, cidofovir, aminoglycosiden zoals amikacine /gentamicin/ tobramycine), pentamidine, "waterpillen"( diuretica), zidovudine. Dit document bevat niet alle mogelijke interacties. Informeer daarom, voordat u dit product gebruikt, uw arts of apotheker van alle producten die u gebruikt. Houd een lijst bij met al uw medicijnen en deel de lijst met uw arts en apotheker.

vrouw denken
Van
Tips om uw Migraine beter te kunnen beheren
Begin nu

OVERDOSERING: Neem onmiddellijk contact op met een antigifcentrum als er overdosering wordt vermoed. Inwoners van de VS kunnen hun lokale antigifcentrum bellen op 1-800-222-1222.Inwoners van Canada kunnen een provinciaal antigifcentrum bellen. Symptomen van een overdosis kunnen zijn: toevallen, tintelingen rond de mond, gevoelloosheid / tintelend gevoel in armen / benen.

OPMERKINGEN: Deel dit medicijn niet met anderen. Dit medicijn wordt meestal eerst gegeven in het ziekenhuis waar uw aandoening nauwlettend kan worden gecontroleerd. Laboratorium- en / of medische tests( bijv. Nierfunctie, elektrolytenniveaus, reguliere oogonderzoeken) moeten periodiek worden uitgevoerd om uw voortgang te controleren of op bijwerkingen te controleren. Raadpleeg uw arts voor meer informatie.

MISSED DOSE: Het is belangrijk om dit medicijn volgens schema te gebruiken. Als u een dosis mist, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts om een ​​nieuw doseringsschema in te stellen. Verdubbel de dosis niet om deze in te halen.

STORAGE: Bewaren bij kamertemperatuur tussen 59-86 ° F( 15-30 ° C) uit de buurt van licht en warmte. Houd onder 104 graden F( 40 graden C).Bewaar niet in de badkamer. Houd alle geneesmiddelen uit de buurt van kinderen en huisdieren. Spoel medicijnen niet door het toilet of giet ze niet in een afvoer tenzij u wordt gevraagd dit te doen. Werp dit product op de juiste manier weg als het is verlopen of niet langer nodig is. Raadpleeg uw apotheker of uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over hoe u uw product veilig kunt weggooien.

 • HIV AIDS: Mythen en feiten over symptomen en behandelingen

  HIV AIDS Mythen en feiten Diavoorbeelden

 • Neem de HIV / AIDS-quiz

 • Retrospectief AIDS: Pictorial Tijdlijn van de HIV / AIDS-pandemie

  AIDS Retrospectieve Slideshowafbeeldingen

Behandeling &Diagnose

Symptomen &Veelgestelde vragen over ondertitels &Doctor's Views
  • Arts: Checklist om te nemen naar de benoeming van uw arts
  • Medicatie Verwijdering - Wat te doen met oude of onbruikbare medicatie
  • Gevaren van het mengen van medicijnen
  • Generieke geneesmiddelen zijn ze zo goed als merknamen?
  • -medicijnen: veilig online geneesmiddelen op recept kopen
  • Geneesmiddelen: de meest voorkomende medicatiefouten

Medicijnen en medicijnenSupplementen

FDA Geneesmiddellabels op RxList.com
  • Foscavir
  • Fulyzaq

Preventie &Wellness

Gezondheidskenmerken
  • Naam van geneesmiddel verwarring: voorkomen van medicatiefouten
Referenties
 • Delen:
instagram viewer