Muskler... Hur de blir större

Vad gör dina muskler större när du böjer dem när du "gör muskler" med dina biceps, till exempel?

Muskelceller innehåller långa proteinsträngar som ligger bredvid varandra. När du vill att dina muskler ska röra sig, signalerar din hjärna dina nerver för att stimulera dem. En kemisk reaktion i dina muskler följer, vilket leder till att de långa strängarna av protein glider mot varandra och förkortar längden på dina muskelceller. När du "gör en muskel" och du ser din muskelknipp upp och utbuktar, ser du faktiskt det förkortas, eftersom proteinsträngarna glider över varandra.

När du utför regelbundna utmanande muskelbyggnadsövningar växer buntarna av proteiner i dina muskelceller större. Och så blir dina muskler större. Det är bara så enkelt.

  • Dela Med Sig: