Colon Cancer Bild Bild på

Bild av kolonkreft

Bild av koloncancer

Koloncancer: En malignitet som uppstår genom kolonens inre foder. De flesta, om inte alla, av dessa cancerformer utvecklas från colonpolyper. Avlägsnande av dessa precancerösa polyper kan förhindra tjocktarmscancer.

Kolonpolyper och tidig tjocktarmscancer orsakar inga tecken eller symtom. Fullblåst tjocktarmscancer kan orsaka ockult( en mikroskopisk mängd) blod i avföringen, öppen rektal blödning, tarmobstruktion och viktminskning.

Riskfaktorer för tjocktarmscancer inkluderar en familjehistoria av den eller av colonpolyper och långvarig ulcerös kolit. Den totala risken kan minskas genom att man följer en diet med låg fetthalt och hög fiber.

Koloncancer är förebyggbar och härdbar. Det är förebyggbart genom att avlägsna de prekoloriska kolonpolyperna. Det är härdbart om det upptäcks tidigt när det kan avlägsnas kirurgiskt innan det har spridits till andra delar av kroppen. Om screening och övervakningsprogrammen praktiserades universellt skulle det finnas en enorm minskning av förekomsten och dödligheten av koloncancer.

Bildkälla: MedicineNet, Inc.

Text: MedicineNet, Inc.
  • Dela Med Sig: