Definition av aphthous sår

Aphthous ulcer: En liten känslig smärtsam sårkrater i munnen av munnen. Vanligen kallas en cancersår.

Bild av en cancersår
Bild av en cancersår

Aphthous sår är ett av de vanligaste problemen som uppstår i munnen. Ungefär 20% av befolkningen( 1 till 5 personer) har ett svalg vid varje given tidpunkt. Aphthous sår håller vanligtvis i 10-14 dagar och de läker utan att lämna ett ärr. Det finns många möjliga orsaker till fallande sår. Ofta är orsaken okänd.

För en fullständig artikel, se Cankersår( Aphthous ulcers).

  • Tandhälsa: Översta problem i munnen

    Bildspel: Största problem i munnen

  • Dental Health Pictures Slideshow: Sanningen om tänder Whitening Fads

    Tänder whiteners som fungerar

  • Dental( Oral) Health Quiz

  • Dela Med Sig: