Vuxna Se lite Teenager Bullying som mindre allvarlig: Undersökning

FRIDAY, 21 september( HealthDay News) - Även om amerikanska vuxna tror att mobbning är ett stort hälsoproblem för barn, har de olika åsikter om vilka typer av mobbningsbeteende som bör sporra skolorna att vidta åtgärder, finner en ny undersökning.

Senaste Friska Barn Nyheter

 • "Anti-Vaxxers" är ofta konspirationsteoretiker, för
 • Få receptbelagda läkemedel har doseringsriktlinjer
 • Positiv inställning lägger till bättre matematikbetyg
 • Hälsovipp: Uppmuntra ditt barn att vara aktiv
 • Facebook till Scrap Messenger Kids App
 • Vill du ha mer nyheter? Registrera dig för MedicineNet Newsletters!

I den rikstäckande enkäten på mer än 2100 personer 18 år och äldre uppgav 95 procent av de svarande att skolor skulle vidta åtgärder om en elev gör en annan elev rädd för sin fysiska säkerhet.

Åttioen procent sa att skolor skulle gå in när någon förödmjukar eller generar en annan student och 76 procent trodde att ingrepp skulle inträffa när någon sprider rykten.

Endast 56 procent av respondenterna sa att skolor borde vidta åtgärder när eleverna socialt isolerar en peer, enligt University of Michigan, C.S. Mott Children's Hospital poll, som genomfördes i maj.

Undersökningen fann också att 90 procent av respondenterna sade att hotande en annan elevs fysiska säkerhet är mobbning, 62 procent sa pinsamt eller förödmjukande en elev är mobbning, 59 procent sa att man sprider rykten om att en elev är mobbning och 48 procent sa att man isolerade en student socialt ärmobbning.

"Det viktigaste resultatet av denna undersökning är att vuxna inte ser beteenden över mobbningsspektrum som likvärdiga," pollsdirektör Dr. Matthew Davis, docent i barnläkare och internmedicin samt av allmän ordning, sade på ett universitetnyhetssläpp.

"Det handlar om att isolera en student socialt anses vara en form av mobbning och en farlig," noterade han."Att isolera en student socialt kan vara kopplad till episoder av skolvåld och även ungdomsmord."

Tjugo procent av gymnasieelever uppger att de har blivit offer för mobbning, enligt U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

"När skolan börjar är det den perfekta tiden på året att ha konversationer om hur varje skola kan hitta lösningar på mobbningsproblemen och ta itu med detta viktiga barndomshälsoproblem", sa Davis.

- Robert Preidt

 • Ta quiz på puberteten

 • Föräldraskap: 10 Principer för god föräldraskap

  Föräldraprinciper Bildspel

 • Hälsosam kost till barn

  Föräldraskap och hälsosam kost Slideshow Slideshow

 • Dela Med Sig: