Definition av överaktiv blåsan

Vår Overactive Bladder( OAB) Huvudartikel ger ett omfattande blick på vem, vad, när och hur överaktiv blåsan( OAB)

Overaktiv blåsan: En plötslig ofrivillig kontraktion av muskelväggen i urinblåsan som orsakar urinhårdhet,ett omedelbart ostoppbart behov av att urinera. Det är en form av urininkontinens( oavsiktlig förlust av urin) och påverkar ungefär 1 av 11 vuxna, särskilt äldre vuxna. Behandling kan innefatta bäckensmuskelförstärkning, beteendeterapi och mediciner. Också kallad trängselinkontinens.

  • Urininkontinens hos kvinnor: Förlust av blåsans kontroll?

    Urininkontinens hos kvinnor Bildspel

  • Urininkontinens hos män: Produkter, Diet, &Lifestyle

    Urininkontinens hos män Slideshow Bilder

  • Urininkontinens: Mat och dryck som får dig att gå

    Mat &Drycker som gör att du får gå på bildspel

  • Dela Med Sig: