Definition av skott, allergi

Skott, allergi: Känt medicinskt som allergisk desensibilisering eller allergiimmunterapi, är injektionerna utformade för att stimulera immunsystemet med gradvis ökande doser av de ämnen som en person är allergisk mot, med syfte att modifiera eller stoppa allergi "krig"(genom att minska dess effekt på mastcellerna).Denna form av styrkan hos IgE och dess behandling är mycket effektiv för allergier mot pollen, kvalster, katter och speciellt stickande insekter( t.ex. bin, hornetter, yellowjackets, vartor, sammetmyror, eldmyror).Allergiimmunterapi tar vanligtvis 6 månader till ett år för att bli effektiv och injektioner krävs vanligtvis i 3-5 år.

  • Kan jag vara allergisk? Upptäck dina allergier utlösare

    10 Vanliga allergier utlöses Bildspel

  • Ta quizen på allergier

  • Nasal Allergi Relief: Produkter som fungerar

    Nasal Allergy Relief Products Slideshow

  • Dela Med Sig: