Definition av Hapten

Hapten: I immunologi är en molekyl som inte kan orsaka produktion av antikroppar men som kan göra det när det är fastgjort till en större antigenmolekyl som kallas bärare.

Termen "hapten" togs från det grekiska verbet "haptein" som betyder "att fästa eller binda."Haptin och hapten är alternativa former av denna term som först infördes i användning av den banbrytande tyska bakteriologen och immunologen Paul Erlich( 1854-1915).

  • Kan jag vara allergisk? Upptäck dina allergier utlösare

    10 Vanliga allergisk utlösare Bildspel

  • Ta quizen på allergier

  • Nasal Allergi Relief: Produkter som fungerar

    Nasal Allergy Relief Products Slideshow

  • Dela Med Sig: