Definition av diabetisk chock

Diabetisk chock: Allvarlig hypoglykemi( lågt blodsocker) i samband med diabetes. Symtom innefattar trötthet, lumthet eller svimning och ofta rodnad i huden om patienten är kaukasisk. Omedelbar behandling är administrering av glukos i receptbelagd sublingual form, eller till och med i form av hård godis om inget annat är tillgängligt. Patienter med diabetes och deras familjer bör lära sig de tidiga varningsskyltarna för allvarlig hypoglykemi och bära glukostablett för akut användning. Patienter i ett tillstånd av diabetesstöt ska också utvärderas medicinskt omedelbart efter akut behandling. Förändringar i kost, medicinering eller insulinadministration kan sedan användas för att förhindra framtida episoder.

  • Diabetes: 20 skäl till blodsockergungor

    Tips för att hantera blodsocker

  • Resetips för bättre diabeteskontroll

    Diabetesresetips

  • Ta diabetesundersökningen!

  • Dela Med Sig: