Vad är biverkningarna av glukofag hos personer med PCOS?

Fråga experterna

Vilken typ av information hittar du om att använda glukofag hos insulinresistenta patienter som också har polycystiskt ovariesyndrom( PCOS)?

Läkares svar

Glukofage testas för närvarande hos patienter med PCO, men forskning är preliminär. Det är en medicin som endast godkänns för behandling av diabetes. Det är inte godkänt för behandling av PCO.Det finns många problem som måste klargöras innan det blir vanlig behandling för PCO.

Först måste vi veta hur man väljer PCO-patienter som mest kommer att dra nytta av att ta medicinen. Vi vet att kvinnor med PCO är en högre risk att även ha diabetes. Betyder det att vi bara skulle ge glukofag till kvinnor med PCO som också är diabetiker? Finns det något slags annat test av insulinresistens, som inträffar före den faktiska diabetes, som vi skulle kunna använda i framtiden för att bestämma vilka kvinnor med PCO som skulle ha nytta av glukofag? Vi saknar också säkerhetsdata hos kvinnor som blir gravida när de tar glukofag.

Även om det finns hög risk för infertilitet hos PCO-patienter kan många patienter med PCO bli gravid, antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Faktum är att vissa inledande arbeten visar att kvinnor med PCO-associerad infertilitet faktiskt kan bli gravidare lättare med "insulinsensibiliserande" terapi. Dessa och många andra säkerhetsfrågor behöver inte utarbetas innan glukofag blir standardbehandling för PCO.Den goda nyheten är att denna forskning fortskrider mycket snabbt.

Medicinsk Författare: Carolyn Janet Crandall, M.D.

  • Dela Med Sig: