Definition av gemensam ambition

Vår Joint Aspiration( Arthrocentesis) Huvudsaklig artikel ger ett omfattande blick på vem, vad, när och hur med Joint Aspiration( Arthrocentesis)

Gemensam aspiration: Ett förfarande där en steril nål och spruta används för att tömma ledvätska frånfogen. Detta görs vanligen som ett kontor eller vid sängen på sjukhuset. Förfarandet är också känt medicinskt som artrocentes.

För en artrocentes steriliseras huden över fogen med en vätska. Lokalbedövning appliceras på fogområdet, antingen genom injektion eller topisk vätskefrysning, eller båda. En nål med en injektionsspruta är införd i fogen och vätskan sugs tillbaka( aspirerad).Under vissa förhållanden sätts läkemedel i fogen efter vätskeborttagning. Nålen avlägsnas sedan och en bandaid eller förband appliceras över ingångspunkten.

Gemensam vätska skickas vanligtvis för undersökning till laboratoriet för att bestämma orsaken till den gemensamma svullnaden, såsom infektion, gikt och reumatoid artrit.

Arthrocentes kan vara till hjälp vid lindring av ledvullnad och smärta. Ibland injiceras kortisonmedikationer i fogen under artrocytosen för att snabbt lindra gemensam inflammation och ytterligare minska symtomen.

  • Reumatoid artrit Symptom och Behandling

    Reumatoid artrit Bildspel Bilder

  • Reumatoid artrit Övningar: Gemensamma Fitness Rutiner

    Gemensam övningar för att minska RA-smärta Bildspel

  • Ta RA Quiz

  • Dela Med Sig: