Definition av Sting, gul jacka

Sting, gul jacka: Ett sting från en gul jacka( eller andra stora stingande insekter som bin, hornets och häft) kan utlösa allergiska reaktioner som sträcker sig från lokala svar av begränsad längd till katastrofala allmänna reaktioner som kan vara dödliga. Känsligheten för svåra reaktioner förefaller ärvda. Undvikande och snabb behandling är avgörande. Omedelbar behandling är med adrenalin genom injektion. I utvalda fall är allergiinjektionsterapi mycket effektiv vid desensibilisering av patienten. De tre A : erna med stor insektallergi är A drenalin, A voidance och A llergist.

  • Kan jag vara allergisk? Upptäck dina allergier utlösare

    10 Vanliga allergier utlöses Bildspel

  • Ta quizen på allergier

  • Nasal Allergi Relief: Produkter som fungerar

    Nasal Allergy Relief Products Slideshow

  • Dela Med Sig: