Vad är lungneuropati?

Fråga experterna

Vad är lungneuropati?

Läkares svar

Jag är inte bekant med denna term i synnerhet. Det finns dock olika neurologiska tillstånd i samband med lungan. Till exempel finns det en association med nedsatt motorisk och sensorisk nervfunktion hos vissa patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom( COPD).Det finns tillstånd med nedsatt funktion eller förlamning av membranet som också kan resultera i andningssjukdomar. Andra tillstånd i lungan, såsom lungcancer, är förknippade med onormal nervfunktion.

  • Dela Med Sig: