Kan HIV orsaka Kaposi sarkom?

Fråga experterna

Anger återkomsten av Kaposi sarkom( KS) att något annat pågår, till exempel fallande CD4 eller eventuellt en ökning av viral belastning?

Läkares svar

Kaposi sarkom( KS) är en unik tumör som främst involverar huden men kan också involvera andra organ i kroppen. Det har varit starkt associerat med ett identifierat virus, herpesvirus 8 hos människor( HHV-8).Även om KS tenderar att inträffa i mer avancerade skeden av hiv-sjukdom, kan det inträffa i alla skeden. Frekvensen för denna speciella hiv-relaterade komplikation har minskat sedan början av HIV-epidemin. KS verkar ha minskat i samband med tillgången till potent antiretroviral behandling. Det finns också många rapporter om KS-regressing efter det att antiretroviral behandling initierats. Baserat på denna erfarenhet är det rimligt att överväga att hiv-sjukdomsprogression har uppstått hos någon som inte är i behandling och upplever återkommande KS.Visserligen kan denna situation vara en viktig faktor när det gäller när man ska initiera antiretroviral behandling. På liknande sätt kan återkommande KS vara relevant hos individer som är behandlade. Traditionella markörer av HIV-progression, såsom CD4-cellnummer och viral belastning, är emellertid de mest tillförlitliga markörerna för progression i denna inställning.

Tack för din fråga.

  • Dela Med Sig: