Definition av influensa

Vår influensa( influensa) Huvudsaklig artikel ger ett omfattande blick på vem, vad, när och hur influensa( influensa)

Influensa: Influensa är en akut respiratorisk sjukdom orsakad av influensa A eller B virus De flesta som fårinfluensan återhämtar sig helt på 1-2 veckor, men vissa människor utvecklar allvarliga och potentiellt livshotande medicinska komplikationer, såsom lunginflammation. Mycket av sjukdomen och dödsfallet som orsakas av influensa kan förebyggas genom årlig influensavaccination.

  • Ta det kalla &Influensa quiz

  • Kall &Influensabilder Bildspel: 10 Fakta om influensafot

    gör influensa skott orsak influensa?

  • En kall eller influensa? Hur man berättar skillnaden

    Är det kallt eller influensa?

Kall &Flu Quiz: Testa din medicinska IQ
  • Dela Med Sig: