Definition av hypercholesterolemi

Hypercholesterolemi: Högt blodkolesterol. Detta kan vara sporadiskt( förekommer utan familjehistoria) eller familjen. Hyperkolesterolemi är en form av hyperlipidemi.

Familjär hyperkolesterolemi är den vanligaste ärftliga typen av hyperlipidemi( högt fett eller lipidhalt i blod).Det predisposes till för tidig arterioskleros inklusive kranskärlssjukdom med hjärtattacker på en ovanligt ung ålder. Omkring hälften av män och en tredjedel av kvinnorna lider av hjärtinfarkt vid 60 års ålder.

Personer med familjehyperkolesterolemi kan minska risken genom att följa en mycket lågt kolesterol diet under en doktors övervakning och kan också behöva ta mediciner som minskar kolesteroletnivå.Familial hypercholesterolemi är igenkännbar i barndomen. Barn och andra släktingar med risk för familjehyperkolesterolemi kan screenas( kontrolleras) för tillståndet.

Familjär hyperkolesterolemi beror på en genetisk defekt i receptorn( dockan på ytan av celler) för LDL( lågdensitetslipoprotein).

Se även hyperlipidemi.

  • Sänka dina kolesterolnivåer

    Kolesterolnivåer Bildspel Bilder

  • Sänka kolesterol: 15 tips för att undvika hjärtsjukdom

    Sänkning av kolesterolbildningen

  • Ta kolesterolhalten

  • Dela Med Sig: