Definition av cancer symptom

Vår Cancer-huvudartikel ger ett omfattande blick på vem, vad, hur och när det gäller cancer

Cancer-symtom: Onormala känslor eller tillstånd som personer kan märka som är ett resultat av cancer. Det är viktigt att se din läkare för regelbundna kontroller och inte vänta på att problem uppstår. Men du bör också veta att följande symtom kan vara förknippade med cancer: förändringar i tarm- eller blåsvanor, ont som inte läker, ovanlig blödning eller urladdning, förtjockning eller klump i bröstet eller någon annan del av kroppen, matsmältningsbesvär ellersvårighet att svälja, uppenbar förändring i en varma eller en mull, eller mjuka hosta eller heshet. Dessa symptom är inte alltid ett tecken på cancer. De kan också orsakas av mindre allvarliga förhållanden. Endast en läkare kan göra en diagnos. Det är viktigt att se en läkare om du har några av dessa symtom. Vänta inte att känna smärta. Tidig cancer orsakar ofta inte smärta.

  • Förstå cancer: Metastas, Cancerfas, Bilder

    Cancer 101 Bilder Slideshow

  • Bröstcancerdiagnos och behandling

    Bröstcancer Bildspel

  • Hudcancer Symptom, typer, bilder

    Hudcancer Bildspel

  • Dela Med Sig: