Definition av Tanapox

Tanapox: En poxvirusinfektion vanligt i ekvatorialafrika. Sjukdomen börjar med mild feber i 2 till 4 dagar följt av huvudvärk och myalgi( muskelsmärta), följt av utbrott av en eller flera stora röda knölar på huden, vanligtvis på extremiteterna. Inom flera veckor finns det vanligtvis fullständig återvinning utan specifik behandling.

Tanapox förstods först 1957. Viruset är inhyst av schimpanser och andra icke-humana primater.Överföring till människor är tänkt att uppstå främst genom överföring från arthropod mellanhänder som myggor. Direkt överföring från icke-humana primater till människor och från en människa till en annan är extremt sällsynt.

Identifieringen av tanapox är viktig på grund av oro för biologiska krigsmedel, som smittkoppor, monkeypox, tularemi och miltbrand. De diagnostiska testerna för tanapox innefattar Gramfärgning, odling, rutinhistopatologisk analys, elektronmikroskopi och PCR-analys.

  • Migrän huvudvärk: symtom, utlösare och behandling

    En visuell guide till migrän huvudvärk Slideshow

  • Huvudvärk &Migrän: Överraskande Huvudvärk &Migrän utlösare

    Huvudvärk och migrän utlösare Bildspel

  • Ta migränerna Quiz

  • Dela Med Sig: