Definition av polyfenol

Polyfenol: En typ av kemikalie som( åtminstone teoretiskt) kan skydda mot några vanliga hälsoproblem och eventuellt vissa effekter av åldrande.

Polyfenoler fungerar som antioxidanter. De skyddar celler och kroppskemikalier mot skador som orsakas av fria radikaler, reaktiva atomer som bidrar till vävnadsskador i kroppen. När exempelvis kolesterol med låg densitet lipoprotein( LDL) oxideras kan det limas till artärer och orsaka hjärtsjukdom.

Polyfenoler kan också blockera effekten av enzymer som cancerformer behöver för tillväxt och de kan deaktivera ämnen som främjar tillväxten av cancer. Polyfenolen som är starkast associerad med cancerförebyggande är epigallocatechin-3-gallat eller EGCG.

Allt te innehåller polyfenoler. Te och polyfenoler isolerade från te har visats i laboratoriet för att fungera som avlägsnare av syre och kvävefria radikaler, som skyddar fettmembranen hos celler, proteiner och DNA.Resultaten av mänskliga studier av te och polyfenoler hittills( 2001) har dock varit inkonsekventa och har ännu inte bevisat någonting på ett eller annat sätt vad gäller värdet av polyfenoler.

  • Sänka dina kolesterolnivåer

    Kolesterolnivåer Bildspel Bilder

  • Sänka kolesterol: 15 tips för att undvika hjärtsjukdom

    Sänkning Kolesterol Bildspel

  • Ta kolesterolhalten

  • Dela Med Sig: